soukromí překladatelé - překlady, překladatelské firmy

Ochrana osobních údajů návštěvníků

Osobní údaje chráníme

Osobní údaje návštěvníků jsou v maximální možné míře zabezpečeny proti zneužití. O návštěvnících jsou uchovávány následující údaje: IP adresa přístupu, data z vyplněných formulářů, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Údaje jsou zpřístupněny pouze firmám, které v rámci výběrového řízení nebo oslovení explicitně vybral návštěvník webu. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně, vyjma výše zmíněných překladatelských firem, které návštěvník pomocí formuláře cíleně oslovuje.

Informace jsou dále používány k provozu služby a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek www.Překládá.cz.

Údaje nejsou prodávány, půjčovány ani pronajímány dalším stranám. Naši pracovníci Vás mohou čas od času kontaktovat ohledně zjišťování spokojenosti se službami překladatelů a překladatelských agentur. Získané informace nám pomáhají nabízet spolehlivé firmy z oboru.

Cookies

Vylepšují funkčnost celého systému a ukládají informace s předvyplněním formulářů, pozice zobrazených záložek a další informace zvyšující uživatelské pohodlí. Funkčnost stránek ale není vypnutím Cookies narušena, pouze se sníží uživatelský komfort.


Jazykové weby:

Jazykové weby