soukromí překladatelé - překlady, překladatelské firmy

Naši marketingoví partneři

Prezentace značek, www stránek, produktů a projektů našich partnerů, kteří nám pomáhají s propagací našeho webového projektu. Děkujeme jim za jejich příspěvek a doufáme, že jim zveřejnění na tomto místě přinese zviditelnění jejich projektů a produktů.

Exercises on equations and inequalities

Exercises on equations and inequalities

Do you need to prepare yourself on math test or math exam? Visit our website with hundreds of math exercises on equations and inequalities, functions, sequences and many more. Linear equations, quadratic equations & logaritmic equations. Math-Exerices.com - always ready to help you.

priebeh funkcie

Priebeh funkcie

Precvič si príklady na priebeh funkcie: Vyšetri párnosť a nepárnosť funkcie, definičný obor a obor hodnôt, spojitosť, prostosť, ohraničenosť, asymptoty, monotónnosť, lokálne extrémy, stacionárne a inflexné body na Priklady.com!


Jazykové weby:

Jazykové weby